Unedited diary-like notes on life

FIN///

Teos koostuu useista lyhyistä ääninauhoituksista, joissa kertoja tekee spontaanin omaelämäkerrallisen ääninauhoituksen. Lähestymistapa on, että kaikkein henkilökohtaisin on kaikkein universaaleinta. Äänityksiä ei jälkikäteen editoida. Kertoja suostuu siihen, että nauhoitus tulee julkiseksi ja sillä on mahdollisesti yleisö. Nauhoitukset ovat suomenkielisiä. Teos tutkii itsetietoisuutta sekä kontrollista luopumista ajassa, jossa suurin osa ihmisten julkaisuista omasta elämästään ovat huolella mietittyjä sekä kuratoituja valikoituja paloja. Nauhoitusten kesto on yhteensä 29:17. 

ENG ////

‘Unedited diary-like notes on life’ are audio recordings that tell about a person’s life, sensations or anything else as if the audio recording was her diary. The approach is to believe that the most personal is the most universal. After each recording she has to accept that the recording is published and available to a possible audience. Total time of all the recordings together is 29:17. Recordings are in Finnish. ‘Unedited diary like notes on life’ investigates feelings of self-consciousness and awkwardness and letting go of control in a media saturated time of today where most excerpts of people’s lifes are carefully curated.

– audio recordings –

2018